Potential

Det kan vara svårt att få en överblick över vilken potential biogasen kan ha som bränsle. Mycket beroende på hur styrmedel utvecklas och viljan hos producenter och konsumenter att vilja utvecklas eller förändras. I många regioner är efterfrågan på biogas högre än utbudet och det kan vara svårt ekonomiskt, eller logistiskt, att säkerställa utbudet initialt över ett stort land. Hur mycket biogas sodownload-75m skulle kunna produceras i ett land beror främst på den tekniska och ekonomiska möjligheten.

I Sverige finns god potential till mer framställning av biogas. Detta då den allra största delen biogas framställs genom rötning av gödsel från storgårdar. De mindre jordbruken har ofta inte samma logistiska möjlighet att samla upp allt kvarliggande gödsel, men beroende på olika styrmedel kan även dessa komma att bidra med råvara till biogasframställning. Matrester från hushåll, restauranger, storkök, industrispill, butiker och dylikt står endast för en liten del av det organiska materialet som används för framställning av biogas. Olika regioner har olika bestämmelser vad gäller sortering av matavfall och annat organiskt material. Detsamma gäller för nästan alla verksamma företag och organisationer. Med politiska beslut eller ekonomiska styrmedel finns här argumentativt en enorm mängd råvara att kunna använda för biogasframställning.