Vinster med att använda biogas

Miljömässigt finns det stora fördelar med att använda biogas. Det är ett helt och hållet förnybart bränslealternativ. Biogas, när det används som fordonsbränsle, släpper endast ut mellan 8 och 15 gram koldioxid per kilometer jämfört med 120 gram hos en vanligt klassad miljöbil. Som bränsle räknas biogas därmed vara nästan helt koldioxidneutral och släpper heller

Framställningssprocessen

Att producera biogas är värdefullt ur flera aspekter. Det innebär att man tar hand om avfall som tidigare gått till spillo samtidigt som man skapar förnybar och hållbar energi. I Sverige är den vanligaste anläggningen för att framställa biogas avloppsreningsverksanläggningar. Efter det finns även deponigasanläggningar, gårdsanläggningar, samrötningsanläggningar, industrianläggningar samt nu även förgasningsanläggningar. Det finns två