Forskning

Utvecklingen kring biogas är under ständig utveckling och utvärdering. Området kring metan är i sig enormt stort och forskning pågår i alla led av kretsloppet. I framställningsprocessen forskas det kring optimering och effektivisering. Allt från att få ett hbiogas-botulismo-chiarezza-aögre energiinnehåll av gasen till att bättre ta hand om olika skadliga ämnen i produktionskedjan. Diverse olika forsknings- och utvecklingsprojekt är även konstant pågående kring distribution och logistik kring användandet av biogas. Liknande studier förs kontinuerligt över själva förbränningstekniken i användandet av fordonsbränsle så väl som biogasanvändning för uppvärmning av lokaler. Då de miljömässiga fördelarna med att använda gasdrivna fordon är så påtagliga övergår allt mer lokaltrafik, taxibolag, transportföretag och liknande till att enbart använda biogas som bränsle. Detta ställer i sin tur allt högre krav på den tekniska utvecklingen av själva gasfordonstillverkningen. Man har gjort tämligen stora framsteg vad gäller energieffektivitet i gasdrivna förbränningsmotorer med tanke på den relativt korta tid de har funnits.

Termisk förgasning är numera ett stort forskningsområde. Förgasning av cellulosarikt material är förvisso en beprövad teknik men utvecklas allt mer och ses med stor potential. Det finns anläggningar som producerar el och värme idag men forskningen tenderar att drivas mot att även dessa anläggningar ska kunna producera fordonsgas.