Vart används biogas

Vad är egentligen biogas och vad gör de för nytta? Det är två frågor vi på Biogasregionen ofta får. Vi skall i detta inlägg försöka bena ut några vanliga frågor om biogas. Biogas förklaras ofta som ett förnybart bränsle med många användningsområden. Och visst finns de massvis med användningsområden. De vanligaste är att biogas används

Biogasbil

Man gör inte så många större affärer än bilaffärer i sitt liv. Det är möjligtvis en bostads affär men oftast gör man bara några få under sin livslängd. Bilaffärer gör man många fler av och de gäller att ha tungan rätt i mun. I och med att du hittat till biogasregionen antar jag att du

Köpa gasbil

Vad är egentligen viktigare än vår moder jord? Det finns inget som är viktigare här i världen för utan vår moder jord finns inget. Det spelar ingen roll hur mycket pengar du har om inte jorden finns kvar. Men varför behandlar vi jorden så dåligt? Det beror på största delen av egoismen. För om vi

Forskning

Utvecklingen kring biogas är under ständig utveckling och utvärdering. Området kring metan är i sig enormt stort och forskning pågår i alla led av kretsloppet. I framställningsprocessen forskas det kring optimering och effektivisering. Allt från att få ett högre energiinnehåll av gasen till att bättre ta hand om olika skadliga ämnen i produktionskedjan. Diverse olika

Potential

Det kan vara svårt att få en överblick över vilken potential biogasen kan ha som bränsle. Mycket beroende på hur styrmedel utvecklas och viljan hos producenter och konsumenter att vilja utvecklas eller förändras. I många regioner är efterfrågan på biogas högre än utbudet och det kan vara svårt ekonomiskt, eller logistiskt, att säkerställa utbudet initialt

Fördelar med biogasframställning på landsbygden

Intresset för förnyelsebara sätt att producera energi växer hela tiden. Mycket beroende på de otaliga politiska klimatmål eller policys som styr energiproduktion. För att kunna klara de tufft uppställda mål som numera finns internationellt måste flera åtgärder vidtas. En stor del i denna lösning kan vara biogas. Då den främsta prioritering, internationellt och nationellt, är

Biogas i världen

Biogas som sektor ser tämligen olika ut i olika delar av världen. Till stor del beror detta på vilken grundläggande miljöpolitik man förhåller sig till. Det kan således variera från småskaliga hushållsanläggningar till de stora biogasanläggningarna som finns i Sverige. För vissa länder är det lättare att importera förnybar energi snarare än att producera den

Ekonomiska incitament

Det finns ekonomiska stöd riktande även till fordonsgasbilister. I Sverige finns en supermiljöbilspremie vid inköp av en miljöbil. Det krävs då att fordonet släpper ut max 50 gram koldioxid per kilometer och gäller således gasbilar och elbilar. Premien betalas ut av Transportstyrelsen som avsätter en summa årligen för detta ändamål. Då fordonsskatten består av ett

Distribution

Det finns möjligheter att samdistribuera biogas med naturgas. Biogasen går att distribuera i stora gasnät eller i separata ledningar. För att få mer volym kan gasen komprimeras och levereras i flytande form. Dessa system är under ständig förbättring då biogas som fordonsbränsle blir vanligare vilket även ställer högre krav på lagring och mindre depåer. För

Användningsområden

Eftersom biogas är miljövänligt, energirikt och förnybart i framställningsprocessen finns det en rad olika användingsområden: Fordonsgas En gasbil använder i princip en konverterad bensinmotor. Det som skiljer är ett separat bränslesystem för själva gasen och tanken. Motorn i sig kräver inga större förändringar och är därför en relativt billig investering sett ur miljösynpunkt. Gastankar utvecklas